Expeditie naar de Saba Bank om de Tijgerhaai Beter te Beschermen

Saba

Op 1 augustus 2021 zal er een team onderzoekers een week bij de Saba Bank verblijven om de levenscyclus van de tijgerhaai te onderzoeken. De onderzoekers zullen de migratieroutes bestuderen, waar en wanneer de tijgerhaai zich voortplant, om ze beter te kunnen beschermen zowel binnen het Yarari zeezoogdier en haaienreservaat in het Caribisch Nederlands gebied, als daarbuiten. Aan deze expeditie zullen leden deelnemen van de Saba Conservation Foundation (SCF), de Nature Foundation St. Maarten (NFSXM), de St. Eustatius National Parks (STENAPA), STINAPA Bonaire, de Aruba National Parks Foundation (FPNA), de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en de World Wildlife Fund for Nature the Netherlands (WWF-NL).

Bron van de foto © : Sami Kattan (alle rechten voorbehouden)

In 2016, zijn de Saba Conservation Foundation, de Nature Foundation St. Maarten, en Sharks for Kids als partner gaan samenwerken tijdens het DCNA Save our Sharks Project dat gefinancierd was door de Nationale Postcode Lotterij in Nederland. Sinds die tijd, is gestart met het aanbrengen van satellietzendertjes (“tags) aan tijgerhaaien bij de Saba Bank en rondom Sint-Maarten. Door dit onderzoek weten we nu dat tijgerhaaien in de Caribisch Nederlandse wateren rond deze eilanden voorkomen, en dat de meerderheid van deze getagde haaien seksueel volwassen vrouwenhaaien zijn. Gedurende de aankomende expeditie hebben de onderzoekers als doelstelling niet alleen meer tijgerhaaien te voorzien van een tag en hun bewegingen te volgen om zodoende hun levenscyclus te volgen, maar ook zullen ze onderzoeken of er pups in de buik van de zwangere tijgerhaaien zijn en hoe groot deze zijn. Dit zal helpen bepalen of de Saba Bank een broedgebied is voor de tijgerhaaien, dit is één van de hoofddoelen van de expeditie.

 

Tijgerhaai. Bron van de foto: Jarrett Corke WWF-Canada (alle rechten voorbehouden)

De andere doelstelling, is zien waar deze grensoverschrijdende haaien naar toe migreren om het belang van het Yarari zeezoogdier en haaienreservaat beter te begrijpen en om andere geografische gebieden te beschermen. Het Yarari Reservaat werd op 1 september 2015 opgericht, en heeft als doelstelling de bescherming van zeezoogdieren, haaien en roggen in de wateren van Bonaire, Saba, en sinds september 2018, St. Eustatius. Samenwerking is noodzakelijk, niet alleen tussen de zes eilanden van het Nederlands Caribisch gebied, maar ook tussen de eilanden in het Caribisch gebied als geheel, om deze essentiële soorten en ecosystemen te kunnen beschermen en behouden. Met dit doel is onlangs de Caribbean Shark Coalitie gevormd om een betere samenwerking te bereiken in de Brede Caribische regio.

 

Op 28 juli wordt elk jaar, de Internationale Dag van de Natuurbescherming gevierd, waarbij stil gestaan wordt dat een gezonde omgeving de basis is voor een stabiele en gezonde samenleving. Dit houdt ook een gezonde oceaan in, die afhankelijk is van haaien. Haaien zijn grote roofdieren aan de top van de voedselketen die een belangrijke rol hebben in het in standhouden van de mariene ecosystemen. Haaien helpen om hun prooidierpopulatie gezond te houden door de zwakke prooidieren op te eten en daarbij ook hun verspreiding in het gebied beïnvloeden. In gezonde oceanen, helpen haaien om een stabiele visstand en gezonde koraalriffen en zeegrasbedden te behouden, dit is belangrijk voor de visserij en de economie van de eilanden.

 

De Tijgerhaai Onderzoek Expeditie wordt gecoördineerd door DCNA en genereus ondersteund door WWF-NL door middel van de Biodiversity Funds en de Nederlandse Nationale Postcode Loterij. Voor meer informatie over de “Pregnant Tiger Shark Expedition”, volg de accounts van de deelnemende organisaties op Facebook, Instagram of de website van DCNA  (https://dcnanature.org/news/).

 

__________________________________________________________________

Voor contactinformatie voor interviews kunt u contact opnemen met research@DCNAnature.org, projects@dcnanature.org of bellen naar +599.717.5010

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook