Tweede Walvis en dolfijn onderzoeksprogramma in het Caribisch gebied

Saba / Sint Eustatius / Sint Maarten

De walvis en dolfijn onderzoeksprogramma Ti Whale An Nou is op 25 maart 2022 van start gegaan. De expeditie staat in het teken van het in kaart brengen van de diversiteit, de migratie en het aantal walvissen en dolfijnen in het Caribisch gebied. Tussen maart en september 2022 vinden zes wetenschappelijke expedities van 15 dagen plaats. Op basis van de resultaten kan worden vastgesteld wat er nodig is voor een betere bescherming van deze grote zeezoogdieren. De expeditie wordt gecoördineerd door Caribbean Cetacean Society en wordt mogelijk gemaakt door verschillende partners.

Fraser’s dolphin. Foto van Caribbean Cetacean Society

Eerste waarnemingen

De naam van het onderzoeksproject Ti Whale An Nou is een combinatie van Frans en Engels Creools en het betekent onze kleine walvissen. Onlangs is de eerste expeditie van dit jaar afgerond. In 12 dagen registreerde CCS 9 soorten van Martinique tot Grenada. Het onderzoeksteam volgde een groep orka’s in St. Vincent en ze konden ook Fraser-dolfijnen, pantropische gevlekte dolfijnen, grienden, bultruggen, potvissen, dwerg potvissen, dwerg orka’s en spitssnuitdolfijnen bestuderen.

Op de laatste dag van de expeditie merkte CCS helaas ook op dat 18 grienden werden gedood in St. Vincent. Dit gruwelijke nieuws bevestigt het belang van de bescherming van zeezoogdieren. De volgende expeditie vindt plaats van 15 tot 27 april en zal zich concentreren op de eilanden van Martinique tot Montserrat.

Orca. Foto van Caribbean Cetacean Society

Capaciteitsopbouw 

De derde expeditie vindt plaats van 17 mei tot 1 juni en staat open voor kandidaten uit Caribisch Nederland. Bewoners in het Caribisch gebied kunnen gebruik maken van de unieke kans om zich bij het onderzoeksteam van Ti Whale An Nou aan boord van de expeditie toe te voegen om te leren over hun werk en om bij te dragen aan dit belangrijke onderzoeksproject. Het team gaat de zone van Montserrat tot Anguilla bestuderen, die Sint Maarten, Statia, Saba en de Saba Bank omvat. Het doel van de expeditie is ook om capaciteitsopbouw te doen om de vaardigheden van lokale mensen om walvissen en dolfijnen te bestuderen te verbeteren.

Belang voor andere Caribische eilanden

Door dit onderzoek komt er inzicht in de migratieroutes van de zeezoogdieren en daarmee biedt het een kans om deze dieren beter te beschermen. Een stabiele populatie walvissen en dolfijnen is in een indicatie van gezonde oceanen. In gezonde oceanen is de visstand ook op peil en dat is van belang voor de visserij alsmede de economie op de eilanden. Bovendien spelen walvissen een belangrijke rol bij het vastleggen van koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer. Elke grote walvis isoleert naar schatting gemiddeld 33 ton CO2 en speelt zo een rol in de strijd tegen klimaatverandering.

Deze onderzoeksmissie ontvangt enorme steun van het Wereld Natuur Fonds, Dutch Caribbean Nature Alliance, Corail Caraibes, Orange, EDF Group Foundation, Animal Wellfare Institute, en Parc Naturel Régional de la Martinique.

Sperm whale. Foto van Caribbean Cetacean Society

Resultaten 2021

Vorig jaar is dit onderzoeksproject voor het eerst uitgevoerd. In 2021 werden 17 soorten geïdentificeerd, 191 visuele waarnemingen geregistreerd en 29 families potvissen geobserveerd. Verder waren er akoestische opnamen van orka’s (Orcinus orka) in West-Indië en de eerste foto-identificatie van deze soort in Martinique. CCS heeft ook de zeldzame soort pygmee-orka (Feresa attenuata) waargenomen in het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary, rond Saba, Saba Bank, St. Maarten en St. Eustatius. Deze studie was een eerste stap om een situatie te schetsen over walvisachtigen in het Caribisch gebied. Alle resultaten zijn te vinden op https://www.ccs-ngo.com/ti-whale-an-nou.

 

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook