Spannende nieuwe natuurbeschermingsprojecten voor STENAPA in 2022

Sint Eustatius

Van geavanceerde 3D-modellen tot innovatieve beheertechnieken, 2022 belooft een spannend jaar te worden voor St. Eustatius National Parks Foundation (STENAPA). STENAPA belichtte onlangs de successen en uitdagingen van 2021 en gaf een eerste blik op de nieuwe projecten voor het komende jaar in hun presentatie op de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) bestuursvergadering op St. Maarten.

Successen

Directeur Erik Boman presenteert een update over de successen en uitdagingen van STENAPA tijdens de DCNA Board-vergadering.

STENAPA heeft het afgelopen jaar verschillende succesverhalen gehad. Zo wordt gewerkt aan een geactualiseerde natuurverordening die, indien aangenomen, de bescherming van bomen, habitats en soorten zal verbeteren en zal zorgen voor een betere bescherming van lokale visgebieden. Daarnaast leggen verbeteringen in het beheer van stroomgebieden een belangrijke basis voor het terugdringen van sedimentatie in het mariene milieu.

Uitdagingen

2021 heeft ook behoorlijk wat uitdagingen gehad. De aanhoudende binnenkomst van de invasieve groene leguanen en het optreden van de koraalziekte genaamd “Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD)”  zijn zorgwekkend voor de natuur. In combinatie met verlies van vegetatie door niet-duurzame en ongereguleerde ontwikkeling en overbegrazing door vrij rondlopende dieren, wordt biodiversiteit zowel boven als onder water bedreigd. Een belangrijke stap in het goed beheren van deze problemen is het vergroten van het bewustzijn, het creëren van een wettelijk kader en effectieve handhaving van de regels van het eiland. Tegelijkertijd is ook een ontwikkeling van de landbouwsector essentieel en noodzakelijk om de problematiek van vegetatieverlies aan te pakken.

Focus voor 2022 

In het nieuwe jaar staan er veel spannende mijlpalen te wachten. STENAPA wil bijdragen aan de goedkeuring van de bijgewerkte natuurwetgeving voor zowel de mariene als de terrestrische parken. Daarnaast heeft de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan voor de BES-eilanden tot doel de algehele monitoring, instandhouding en herstelinspanningen voor zowel soorten als habitats over het hele eiland te verbeteren.

Effectief beheer vereist verbeterde onderzoekstechnieken, gegevensverzameling en algehele handhaving. STENAPA heeft nu de capaciteit om beelden met een hoge resolutie te maken. Deze mogelijkheid stelt hen in staat om grote delen van het eiland te inspecteren, onderzoeken en analyseren met een hogere mate van detail dan voorheen mogelijk was met behulp van satellietbeelden.

Met behulp van 3D-modellen en kaarten kunnen managementautoriteiten vervolgens onderzoeken en analyses uitvoeren binnen het model zelf. Dit is niet alleen veel nauwkeuriger dan traditionele methoden, maar bespaart op de lange termijn ook veel tijd en geld. Enkele interessante mogelijke toepassingen zijn nauwkeuriger wegonderzoek, detectie van veranderingen in landschapsarchitectuur en vegetatie en een beter inzicht in de waterstromen over het eiland.

Samenwerking

De DCNA-bestuursvergadering biedt een belangrijke gelegenheid voor elk van de natuurbeheer organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden- Aruba National Parks Foundation (FPNA), STINAPA Bonaire, Carmabi Curaçao , Saba Conservation Foundation (SCF)Nature Foundation St. Maarten (NFSXM), St. Eustatius National Parks (STENAPA) – om samen te werken, middelen te delen en informatie en ideeën uit te wisselen. Door samen te werken, kan elk eiland leren van de anderen, hun successen maximaliseren en de uitdagingen effectiever aanpakken. Bij de DCNA-bestuursvergadering was ook de regeringscommissaris van Sint Eustatius, Lady Francis, aanwezig.  De regeeringscommissaris complimenteerde STENAPA en het bredere DCNA-netwerk voor hun inspanningen op het gebied van natuurbehoud.

DCNA bestuursvergadering met vertegenwoordigers van het DCNA bestuur, beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden in het Nederlands Caribisch gebied (inclusief STENAPA St Eustatius), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Wereld Natuur Fonds Nederland (WWF-NL), Caribbean Cetacean Society, regeringscommissaris van Sint Eustatius, Lady Francis en Gouverneur Holiday van Sint Maarten.

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook