Verhoogde bescherming voor Caribische wilde dieren onder SPAW-protocol 

All DC islands

Het Protocol for Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW-protocol), een integraal onderdeel van het Verdrag van Cartagena, vormt een cruciaal kader voor het behoud van de biodiversiteit in het Caribisch gebied. Recente is aangekondigd binnen het SPAW-protocol dat er extra bescherming is gegeven aan 6 soorten, die waren voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk. Dit in een belangrijke stap in de inspanningen voor natuurbehoud. 

SPAW Protocol 

Het Verdrag van Cartagena dient als een regionaal kader dat gericht is op het behoud van de biodiversiteit in het Caribisch gebied. Partijen bij het verdrag, waaronder Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Nederland (evenals de Caribisch Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben zich gecommitteerd aan het handhaven van het SPAW-protocol, een regionale juridische overeenkomst.  

Papegaaivis – een van de soorten die verhoogde bescherming kregen onder het SPAW-protocol. Foto krediet: Marion Haarsma – alle rechten voorbehouden. 

Het SPAW-protocol classificeert soorten in bijlagen I, II en III. De bijlagen I en II hebben betrekking op bedreigde planten- en diersoorten, waarbij het hoogste beschermingsniveau wordt opgelegd. Voor soorten in bijlage III zijn beschermende maatregelen nodig, maar niet zo streng als de eerste twee bijlagen. 

Dit classificatiesysteem is een integraal onderdeel van het begeleiden van behoudsinspanningen. De soorten van de bijlagen I en II krijgen een uitgebreide bescherming, waarbij de commerciële handel en beschadigen of doden van deze soorten verboden zijn. Evenals de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om het herstel van deze soorten te waarborgen. Soorten van bijlage III zijn onderworpen aan gereguleerde maatregelen met het oog op het herstel van de bedreigde soorten. 

 Soorten 

Aan bijlage II zijn vier soorten toegevoegd: de reuzenmanta, de Antillenleguaan, de oceanische witpunthaai en de walvishaai. Deze nieuwe status betekent dat het een no-go is voor het pakken, bezitten, doden of verhandelen van deze soorten en hun producten. Aan bijlage III zijn de Caribische rifhaai en de papegaaivis toegevoegd. Bijlage III is weliswaar niet zo restrictief, maar roept nog steeds op tot maatregelen om de bescherming en het herstel van in de lijst opgenomen soorten te waarborgen. Verder zijn er updates aangebracht in het actieplan voor zeezoogdieren voor het behoud van zeezoogdieren in het Caribisch gebied. Dit was besloten tijdens de laatste Conference of the parties for the Cartagena Convention (COPS) in oktober op Aruba 

Walvishaai- een van de soorten die verhoogde bescherming kregen onder het SPAW-protocol. Foto krediet: Sebastian Pena Lambarri- alle rechten voorbehouden. 

Aanvullend, controleer de lokale regels en voorschriften bij de respectieve organisatie voor het beheer van beschermde gebieden of bij de lokale overheid. Zo is het op Aruba en Bonaire verboden om papegaaivissen te vangen, te doden, te verwonden of te verstoren. Ook zijn alle haaiensoorten volledig beschermd in het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary. 

Een duurzame toekomst veiligstellen 

De betrokkenheid van de Nederlandse Cariben bij het SPAW-protocol biedt voordelen zoals versterkte instandhoudingsinspanningen, internationale samenwerking, verbeterd beheer van hulpbronnen en naleving van internationale verplichtingen, wat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling en ecologische veerkracht van de regio. 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

 

 

 

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook