In Memoriam Dr. Walter (Wòti) Bakhuis

All DC islands

Op 25 maart is in Maarssen, Dr. Walter L. (Wòti) Bakhuis op 80-jarige leeftijd van ons heengegaan. Daarmee hebben wij een goede oude vriend verloren die wij kennen van zijn meer dan 25 jaar als directeur van Carmabi en Stinapa op Curaçao. Hij laat naast broers en zusters, zijn echtgenote Rineke, twee zoons, Walter en Jimmy, en zijn twee kleindochters achter.

Wòti was een zeer bescheiden man die weinig op de voorgrond trad en was vooral een mensen mens. Het was bijzonder prettig om met hem al die jaren samen te hebben gewerkt. Gedurende zijn 25 jaar aan het roer van Carmabi en Stinapa is hij vooral leidinggevend en voorwaardenscheppend bezig geweest. Tijd voor eigen onderzoek was er vanaf de eerste dag al nagenoeg niet. Wòti stond voor collega’s en bestuursleden klaar op alle uren van de dag.

Hij promoveerde in 1977 op de Rijksuniversiteit te Groningen en trad in 1978 in loondienst van de Stichting Caraïbisch Marien Biologisch Instituut (Carmabi) als eerste Antilliaanse staflid van de organisatie. Op 3 maart 1981, trad hij aan als directeur en heeft tot juli 2006 meer dan 25 jaar lang op voortreffelijke wijze de leiding gevoerd over zowel het onderzoeksinstituut Carmabi als de natuurbeheersstichting Stinapa. Daarna heeft hij zijn opvolgers menigmaal met raad en daad bijgestaan. Zijn laatste bezoek aan het eiland was in October 2021 ter viering van zijn 80ste verjaardag.

Dankzij zijn inspanningen vele belangrijke mijlpalen en resultaten bereikt op de gebieden van zowel natuuronderzoek en -bescherming. Hij heeft een instrumentele rol gespeeld in o.a. de oprichting van het Bonaire Marine Park, het Curaçao Underwater Park, het Saba Marine Park, de instelling van Parke Nashonal Shete Boka, Curaçao en de aankoop 240 ha cruciaal natuurgebied van plantage Jeremie

Vanwege zijn resoluut optreden op cruciale ogenblikken, is Carmabi goed blijven functioneren in een omgeving die vaak weinig begrip kon opleveren voor de noodzaak voor natuurbescherming. In de Nederlandse Cariben is het minder vanzelfsprekend dat er een soepel verloop is bij het omzetten van een ideaal in daden. Het klimaat, de financiële problematiek, de vaak politieke tegenwerking, etc., kunnen bijzonder ontmoedigend zijn. Dankzij zijn bijzonder positieve christelijke kijk op zaken en onmeetbare geduld, hebben ontmoediging en frustratie nooit vat op hem kunnen krijgen.

Een land zonder instituten zou weinig meer zijn dan een samenraapsel van individuën. Instituten vormen daarom de infrastructuur van een land, en dienen gezond en sterk gehouden te worden. Op de Antillen vormen kleinschaligheid en versnippering grote problemen voor diverse sectoren binnen de maatschappij. Tijdens Wòti’s jaren op Carmabi heeft hij echter alles gedaan wat binnen zijn macht was om Carmabi als één van de belangrijke instituten van de Nederlandse Cariben te behouden en te versterken. Dat is hem zeker gelukt en is mogelijk zijn allerbelangrijkste verdienste aan onze Antilliaanse samenleving.  In 2003 heeft hij voor zijn inspanningen een Koninklijke onderscheiding ontvangen, als Ridder in de Orde Oranje Nassau.

Dr. Adolphe O. (Dolfi) Debrot, Wageningen Marine Research

ex-Carmabi onderdirecteur (1989-2006), directeur (2006-2010)

 

  1. Paul Stokkermans, Directeur Carmabi (2010- heden)

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook