2022 belooft nieuwe natuurparken op Curaçao

Curaçao

Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI) bracht onlangs enkele grote veranderingen en indrukwekkende prestaties voor Curaçao naar voren tijdens de laatste Bestuursvergadering van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) Board. Tot de prestaties behoren onder meer de aankondiging van een nieuw marien park op Oost Punt en de aanstaande opening van twee andere nieuwe natuurparken. Ook werd het herstel van de vegetatie en het herstel van de biodiversiteit in het Christoffelpark benadrukt. 2022 belooft een spannend jaar te worden voor natuurbehoud op het eiland.

Nationaal Park Christoffel

Het Nationaal Park Christoffel, het grootste en oudste beschermde gebied van Curaçao en het meest biodiverse gebied binnen de ABC-eilanden, is een inspirerende case study van het herstel van habitats voor de regio. Het park is gevormd rondom drie voormalige plantages en delen van het park die werden gebruikt voor landbouw, het kappen van bomen en het rond laten grazen van geïntroduceerde geiten en andere herbivoren. Vanwege het verminderde belang van plantagepraktijken sinds de jaren 1960 en het verwijderen van geiten in de jaren 1990, is er tussen 1985 en 2019 verandering in de vegetatie waargenomen en gedocumenteerd. Dit succesvolle beheer van het park wordt duidelijk met de sterke toename en de overvloed aan verschillende inheemse planten, waaronder bomen, bromelia’s, orchideeën en palmen. De herstellende vegetatie van het Nationaal Park Christoffel heeft waarschijnlijk een directe invloed op de inheemse dieren, waaronder het Curaçaose Witstaarthert, dat de komende jaren intensief zal worden bestudeerd.

Nieuwe parken

Ander spannend nieuws was dat: de openingsdag van het nieuwe Curaçao Rif Mangrove Park voor de deur staat. Dit park omvat onder meer een prachtige promenade en er wordt een uitkijktoren gebouwd, die een ongekende toegang tot deze mangroven geeft. Toekomstige plannen voor een bezoekerscentrum zullen zowel bezoekers als de lokale bevolking echt helpen om de wonderen van de mangrovebossen van het eiland te waarderen.

Een ander nieuw opkomend park is Nationaal Park Rif St. Marie-Hermanus, gelegen in een Ramsar-gebied – wetland van internationaal belang – inclusief een historische kalkoven.

Curaçao Mariene Park

Recente prestaties strekken zich ook uit onder water, toen in november 2020 het Curaçao Mariene Park officieel werd geopend door DCNA’s beschermvrouw Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Daarnaast maakte het Mariene Park Curaçao bekend dat ze op 7 maart 2022 hun eerste patrouille hadden uitgevoerd met hun nieuwe boot, Yaru, die de komende jaren zal dienen om het veilig en duurzaam gebruik binnen het park te bevorderen.

In het Nationaal Mariene Park komt ook het Proteus Underwater Research Station. Hierdoor kunnen wetenschappers rechtstreeks vanaf de oceaanbodem londerzoek doen. PROTEUS™ is een project van het Fabien Cousteau Ocean Learning Centre (FCOLC) en is de visie van Fabien Cousteau.

Onderzoek

Er zijn ook een aantal belangrijke onderzoeken uitgevoerd rond het eiland. Ontwikkelingen op het gebied van het koraal, hoewel ze in het algemeen afnemen, is er sinds 2014 een plaatselijk voorgekomen snel herstel opgemerkt. Dit is een baken van hoop voor het herstel en behoud van koraal op het eiland. Verbeterde modellen van de kustlijn en het grondwater zullen verder de informatie die beschikbaar is voor managers van landgebieden voor toekomstige projecten verder verbeteren.

CARMABI gaf aan dat er nog een aantal gebieden zijn waarop onderzoek nodig is. In 2022 gaan ze verder met het onderzoeken van bospercelen in het Nationaal Park Christoffel. CARMABI benadrukt de noodzaak om zich te concentreren op inheemse planten en verhoogt voortdurend de inspanningen in de eigen inheemse plantenkwekerij om deze soorten te onderzoeken en het grote publiek voor te lichten over het belang van inheemse planten. Daarnaast, aangezien wetlands steeds meer erkenning krijgen voor hun belang, zowel voor milieudiensten als voor het opbouwen van veerkracht tegen klimaatverandering, benadrukte CARMABI het belang van verder onderzoek in lokale gebieden met mangrovebossen.

Samenwerking

De DCNA-bestuursvergadering biedt een belangrijke gelegenheid voor elk van de natuurbeheer organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden- Aruba National Parks Foundation (FPNA), STINAPA Bonaire, Carmabi Curaçao , Saba Conservation Foundation (SCF)Nature Foundation St. Maarten (NFSXM), St. Eustatius National Parks (STENAPA) – om samen te werken, middelen te delen en informatie en ideeën uit te wisselen. Door samen te werken, kan elk eiland leren van de anderen, hun successen maximaliseren en de uitdagingen effectiever aanpakken.

CARMABI – Curaçao Marine Park Team. Van links naar rechts staand: Joël Dominguez (ranger), Paul Stokkermans (CARMABI Directeur), Kevin Philbert (ranger). Links naar rechts zitten: Roland de Cuba (ranger), Duvan Rios Ospina (Head Department Mariene Parken)

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook