Bevorderen van Nature-Based Solutions in de Nederlandse Cariben

All DC islands

Tijdens het recente Nature-Based Solutions for Ecosystem Restoration Symposium presenteerde Arno Verhoeven een aantal Nature-Based Solutions die gaande zijn in de Nederlandse Cariben. Van door de gemeenschap aangestuurde inspanningen op Sint Eustatius tot het strategisch in kaart brengen van koraal op Sint Maarten, de discussie gaf een gefundeerd inzicht in het lopende werk dat het landschap van de Nederlandse Cariben vormgeeft.

De kernfilosofie van de Dutch Caribbean Nature Alliance is dat de natuur geen grenzen kent. Omdat elk eiland zijn eigen specifieke kenmerken en uitdagingen heeft, erkent de DCNA het belang van kennisdeling als een krachtig instrument voor collectieve vooruitgang. Door te leren van elkaars zeges en tegenslagen, bouwen de Nederlands-Caribische eilanden aan een kennisbank voor beste praktijken, voorkomen ze onnodige herhaling van inspanningen en optimaliseren ze de toewijzing van middelen.

Voorbeeldprojecten op de eilanden

Tijdens zijn presentatie belichtte Arno een aantal belangrijke Nature-Based Solutions die gaande zijn binnen de Nederlandse Cariben. Hoewel er enkele thema’s zijn, zoals koraalherstel, die op alle zes de eilanden aan de gang zijn, zijn er veel initiatieven die meer eiland specifiek zijn. Dit omvat:

Sint Eustatius: Naast het planten van bomen, heeft Statia zijn hele gemeenschap betrokken bij een initiatief voor het herstel van ecosystemen, waarbij de nadruk ligt op duurzame landbouw en het verbeteren van landschapsarchitectuur voor esthetische aantrekkingskracht. Bovendien is Statia actief bezig met het uitroeien van invasieve soorten om cruciale habitatten te beschermen en nieuw leven in te blazen en om kritieke soorten, zoals de grote kwartelduif, te beschermen.

Curaçao: Er is een inheemse plantenkwekerij opgericht, Savonet, die ook dienst doet als onderzoekscentrum. Hier ligt de focus op de transformatie van zaden naar weerbare jonge planten. Over het hele eiland werkt het project Awa pa Korsou aan het nieuw leven inblazen van historische watergebieden, waaronder oude dammen en putten, om het natuurlijke waterbeheer voor het eiland te verbeteren.

Saba: Het ReLeaf Saba-project legt de nadruk op het herstel van soorten in plaats van het planten van bomen, met als doel de biodiversiteit op het hele eiland te vergroten.

Aruba en Bonaire: Mangroveherstelprojecten, die zowel herstel van mangrovekanalen als herbebossing op het land omvatten, werken aan het verbeteren van de omstandigheden in de mangrove, het voorkomen van sedimentatie en het beschermen van de veerkracht in deze kwetsbare gebieden.

Sint Maarten: Met een strategische aanpak brengt het eiland zijn koraal- en kustecosystemen in kaart om Nature-Based herstelstrategieën beter te informeren.

 

 

Inzichten voor toekomstige vooruitgang

Het goede nieuws is dat de Nederlands-Caribische eilanden een solide lijst met geleerde lessen hebben, die kunnen dienen als een routekaart voor succes. Door gebruik te maken van lokale expertise, diverse netwerken aan te boren en prioriteit te geven aan het gebruik van deze gedeelde kennis, kunnen de eilanden succes op lokaal niveau stimuleren. Deze collectieve aanpak vergroot niet alleen de effectiviteit van lopende initiatieven, maar maakt ook de weg vrij voor duurzame en impactvolle projecten die resoneren met de unieke behoeften van elk eiland.

 

Bekijk hieronder de volledige video van de presentatie van Arno Verhoeven:

 

Video’s van de andere presentaties worden wekelijks met u gedeeld. (Her)bekijk hieronder de Zoom-opname van het symposium:

 

DCNA

DCNA betuigt haar dankbaarheid aan de sponsoren; Milton Harms Fonds in samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Aruba Tourism Authority, VNO Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Grant Thornton, Nationale Postcode Loterij en Pelican Adventure voor hun bijdrage aan het symposium en het ondersteunen van een omgeving van samenwerking en vooruitgang, als voorbeeld van de kracht van partnerschap bij het stimuleren van positieve ecologische verandering.

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is opgericht in 2005 en vertegenwoordigt een typisch Caribische benadering van natuurbehoud. In een sterk gefragmenteerde regio erkent de DCNA dat de uitdagingen op het gebied van natuurbehoud gewoon te groot zijn voor één organisatie of één eiland om alleen aan te gaan. Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten werd dit erkend en als reactie daarop werd de DCNA opgericht, een organisatie met een unieke stem om een gezamenlijke inspanning te weerspiegelen om de natuur in de hele regio te beschermen. De DCNA gelooft dat we samen beter in staat zullen zijn om oplossingen te vinden om deze gemeenschappelijke dreigingen het hoofd te bieden. Van onderaf opgebouwd, is de DCNA een echte grassroots-organisatie, die in staat is geweest om een actief natuurbeschermingsnetwerk van autonome organisaties in de Nederlandse Cariben samen te weven.

Kom meer te weten over de DCNA door de DCNA te volgen op sociale media via Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature), LinkedIn (Dutch Caribbean Nature Alliance) en hun website te bezoeken.

 

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook