Minister van Klimaat en Energie bezoekt mangroven op Bonaire met DCNA en Mangrove Maniacs

Bonaire

Op dinsdag 9 mei 2023 bezocht de Minister van Klimaat en Energie, drs. Rob Jetten, samen met zijn delegatie het mangrovebos van Bonaire in Lac Bay. Hij werd begeleid door de Mangrove Maniacs en de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), die hem rondleidden en uitleg gaven over het belangrijke werk van mangroveherstel door de Mangrove Maniacs. Ook het zeegras- en koraalherstel in het gebied door STINAPA werd onder de aandacht gebracht. De minister stak ook zijn handen uit de mouwen toen hij de vrijwilligers van de Mangrove Maniacs hielp bij het openen van een kanaal. 

Minister Jetten en DCNA director Arno Verhoeven. Foto: DCNA

Mangrove-ecosystemen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit en spelen een rol in het versterken van kustgebieden tegen extreme weersomstandigheden. Ze zijn belangrijk voor toerisme en visserij en ze zijn echte kampioenen in koolstofopslag. Samen met zeegras en wetlands kunnen mangroven een belangrijke rol spelen in op natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering, zowel in aanpassings- als mitigatiestrategieën. 

Maar het mangrovebos op Bonaire, het grootste van het Koninkrijk, heeft het moeilijk. Erosie en verzanding hebben een slechte invloed op de waterkwaliteit – zo veroorzaakt het een hoog zoutgehalte. Dit heeft geresulteerd in een voortdurende afsterving van mangrovebomen. Op basis van de kennis van vissers, satellietbeelden en lokaal onderzoek openen de Mangrove Maniacs kanalen om de watercirculatie te herstellen. Een zware klus, vandaar hun naam ‘Maniacs’. In de afgelopen 10 jaar hebben de vrijwilligers al meer dan drie kilometeraan kanaal met de hand onderhouden. 

De Minister voor Klimaat en Energie, drs. Rob Jetten is van 10 tot en met 12 mei mede-gastheer van de Caribische Klimaat & Energie Conferentie op Aruba. Voor zijn reis naar Aruba, bezocht hij Bonaire. Op 9 mei 2023 begeleidden de Mangrove Maniacs en de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) de minister en zijn delegatie op een tour door het mangrovebos van Bonaire in Lac Bay. Tijdens deze rondleiding bespraken de minister en de twee organisaties het belang van mangrovebossen, de druk die de bossen ervaren en de noodzaak van mangroveherstel. Niet alleen voor Bonaire, maar ook voor de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk waar mangroven voorkomen. 

Wereldwijd wordt onderzocht hoe mangroven, zeegras, koraal en wetlands een rol kunnen spelen bij het aanpakken van de klimaatcrisis. Natuurbeheerorganisaties en de vele lokale ngo’s  zorgen er voor dat er op de eilanden al over veel kennis en expertise over deze ecosystemen kan worden beschikt. Wat is er mogelijk en wat moet er gebeuren? Vooral zogenaamde nature based solutions kunnen een belangrijke rol spelen bij klimaatadaptatie. Zeker om dat de natuur al een cruciale rol speelt in vrijwel alle facetten van het leven op de eilanden. Tijdens de ontmoeting, benadrukte de DCNA dat capaciteitsopbouw en structurele financiering echter noodzakelijk zijn en dat samenwerking tussen en met de zes Nederlands Caribische eilanden centraal moet staan. 

Minister Jetten working in the mangroves. Foto: DCNA

Naast de vruchtbare gesprekken tussen de minister en zijn delegatie, de Mangrove Maniacs, en de DCNA, heeft de minister ook de handen uit de mouwen gestoken en hielp hij de vrijwilligers van de Mangrove Maniacs bij het openen van een kanaal. 

 

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook