DE EERSTE GEELVLEUGELAMAZONE MAAKT EEN VRIJE VLUCHT IN DE NATUUR VAN ARUBA

Aruba

Lora. Foto: FPNA

ORANJESTAD, ARUBA – 3 januari 2024 – Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) heeft vandaag de herintroductie aangekondigd van de lokaal uitgestorven geelvleugelamazone, lokaal ook wel bekend als ‘Lora’. Van de 25 overlevende Lora’s die in 2022 illegaal over zee naar Aruba werden gesmokkeld, naast andere gestroopte dieren, werden de eerste 9 Lora’s vanmorgen met succes vrijgelaten in de natuur van Aruba in Parke Nacional Arikok. Dit is onderdeel van het herintroductieplan van FPNA. FPNA zal naar verwachting de resterende Lora’s vrijlaten tijdens twee andere ‘release-evenementen’ in de loop van de komende 2 weken. De herintroductie van de Lora maakt deel uit van het Species Conservation & Reintroduction Program van FPNA, dat tot doel heeft de komende decennia een zelfvoorzienende wilde populatie op Aruba te vestigen.

Waarom is de Lora uitgestorven op Aruba?

De Lora (Amazona barbadensis) is al meer dan een halve eeuw een lokaal uitgestorven soort op Aruba, maar neemt nog steeds een belangrijke plaats in in het erfgoed van het eiland en in de harten van de gemeenschap. Een papegaaiensoort die bekend staat als zeer sociaal en intelligent en die ooit veel lokale bewoners sierde met zijn prachtige aanwezigheid in de natuur van Aruba, totdat ze in 1947 uitstierven. Populaties van deze soort blijven bestaan op geïsoleerde plaatsen op Bonaire en Curaçao, en ook in noordelijke delen van Venezuela en de Venezolaanse eilanden Margarita en La Blanquilla. De Lora is in 2021 op de Rode Lijst van bedreigde soorten van de IUCN gezet, maar momenteel wordt de totale wilde populatie op minder dan 10.000 individuen geschat. Specifiek voor Aruba geldt dat de Lora wettelijk beschermd is op grond van de Natuurverordening (AB 1995 nr. 2, art. 4 /AB 2017 nr. 48).

Tot op heden zijn er veel bedreigingen voor de Lora-populaties, waarvan de meeste van menselijke oorsprong zijn (Birdlife International 2017, Silvius 1991). Met name op Aruba werd de Lora uitgeroeid vanwege stroperij voor de handel in huisdieren of gedood omdat hij als een landbouwplaag werd beschouwd (Voous 1983). Naast menselijke bedreigingen vormen ook roofdieren zoals huiskatten en ratten een grote bedreiging voor het voortbestaan van de Lora. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de Boa Constrictor niet de oorzaak van het verdwijnen van de Lora op Aruba, aangezien de Boa pas begin jaren negentig op het eiland werd ‘geïntroduceerd’. De boa wordt tegenwoordig niet beschouwd als een van de belangrijkste bedreigingen voor het voortbestaan van de Lora, omdat ze een beperkte voedselinname hebben in vergelijking met ‘warmbloedige’ roofdieren, maar ook steeds vaker voorkomen in verstedelijkte gebieden. Een andere belangrijke bedreiging die het uitsterven van de Lora veroorzaakte, is het verdwijnen van hun leefgebied als gevolg van ontbossing voor ontwikkeling.

Loras. Foto: FPNA

Waarom is de herintroductie van de Lora belangrijk?

De Lora speelde een onderscheidende ecologische functie voor het eiland, met name bij de verspreiding van zaden, wat bijdroeg aan de verspreiding van specifieke inheemse planten en bomen, die op hun beurt een breder scala aan dieren in het wild ondersteunden. Daarom is de herintroductie van de Lora niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk omdat het de lokale habitatten ten goede komt, de biodiversiteit verbetert en bijdraagt aan de algehele gezondheid van de verschillende ecosystemen van Aruba. Het doel van FPNA is om een zelfvoorzienende Lora-populatie op Aruba te creëren, door de wilde populatie van de Lora te herintroduceren en te herstellen voor toekomstige generaties.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de vrijlating van de 25 overlevende Lora’s dit jaar nog maar het begin is en dat de wilde populatie jaarlijks moet worden aangevuld voordat deze groot genoeg wordt om zelfvoorzienend te zijn. Momenteel zijn de Lora’s anderhalf jaar oud en zullen ze zich pas voortplanten als ze ongeveer 7 jaar oud zijn. Het zal dan ook nog tientallen jaren duren voordat er op Aruba sprake is van een zelfvoorzienende populatie.

Bedreigingen voor de nieuw geïntroduceerde Lora-populatie te verminderen

Om het doel van een zelfvoorzienende populatie op Aruba te bereiken, zal FPNA de nodige instandhoudingsmaatregelen nemen – waaronder wetenschappelijk onderzoek en monitoring, bewustmaking, het stimuleren van educatie en betrokkenheid van de gemeenschap – terwijl het blijft aandringen op beleidsontwikkeling en handhaving om de Lora samen met andere inheemse vogelsoorten te beschermen.

Lora. Foto: FPNA

Om de bedreigingen van de mens te verminderen, zal FPNA een nationale bewustmakingscampagne starten om de gemeenschap van Aruba voor te lichten over het belang van de bescherming van de Lora. FPNA ontwikkelt ook educatief materiaal om te delen met de gemeenschap van Aruba en specifiek met scholen over het hele eiland. Als onderdeel van de herintroductie zal FPNA haar inspanningen voortzetten om de Lora geschikte habitatten en bescherming te bieden, en daarmee werkt FPNA aan parallelle instandhoudingsinspanningen, zoals het Flora Biodiversity Enhancement Program, waarbij inheemse en bedreigde struik en boom soorten, inclusief die welke voedselbronnen zijn voor de Lora, zullen worden gebruikt voor het herstel van habitatten. Daarnaast verdubbelt FPNA haar inspanningen om te beginnen met het promoten van natuurvriendelijke tuinen en tuinieren bij lokale tuineigenaren.

De Boa Constictor, een niet-inheemse soort op Aruba, blijft een potentieel roofdier dat onmogelijk uit te roeien is gezien hun grote populatie op het eiland, hun ongrijpbare gewoonten en succesvolle voortplanting. Uit onderzoek is echter gebleken dat de Boa zich niet meer voortplant in beschermde natuurgebieden, maar in stedelijke gebieden, zijn favoriete omgeving vanwege de hogere beschikbaarheid van voedsel. FPNA zal doorgaan met haar programma voor het beheer van invasieve soorten en het verwijderen van Boa’s die worden aangetroffen in beschermde natuurgebieden en toekomstige Lora-rust- en broedplaatsen om hun impact op de Lora’s te verminderen.

Lora. Foto: FPNA

 

Hoe kunt u helpen?

Er is een dorp nodig om aan natuurbehoud te doen, en om het goed te doen kost het tijd en vereist samenwerking met de hele gemeenschap van Aruba.

FPNA wil inwoners en bezoekers van Aruba vragen om ons te helpen met het monitoren van de geringde Lora’s en hun ogen en oren open te houden en eventuele waarnemingen via WhatsApp te melden aan FPNA’s Wildlife Hotline op +297 592 4476 of een e-mail te sturen naar info@arubanationalpark.org. Als een Lora wordt waargenomen, geef dan informatie over de locatie – inclusief een GPS-locatie van waar de Lora is gezien – en hoeveel er zijn waargenomen. Laat de Lora’s met rust, wees respectvol, houd afstand en houd ook katten en honden op afstand, voer ze niet en probeer ze niet te vangen – dat zou in strijd zijn met de wet die deze soort beschermt.

FPNA, haar gewaardeerde partners en vrijwilligers zullen de geringde Lora’s de komende periode actief in de gaten houden en waarderen de steun van de gemeenschap bij het melden van eventuele waarnemingen.

Een welgemeende dank gaat uit naar alle medewerkers van Fundacion Parke Nacional Aruba die hebben bijgedragen aan de herintroductie van de Lora op Aruba, en naar alle lokale partners en internationale partners World Parrot Trust en Stichting Vogelpark AviFauna voor hun komst naar Aruba voor deze zeer belangrijke en emotionele dag.

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook