Nieuwe vacature bij het DCNA Secretariaat

All DC islands

Verhoging van de fundraisingscapaciteit voor de bescherming van de biodiversiteit in het Nederlands Caribisch gebied

Het afgelopen jaar hebben de beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden in het Nederlands Caribisch gebied, voor een aantal grote uitdagingen gestaan. Deze parken hebben niet alleen de toenemende druk van klimaatverandering en de verslechterende milieuomstandigheden moeten weerstaan, maar ook de economische uitdagingen van de COVID-19-pandemie. De zwaar onder gefinancierde parken hebben de COVID-crisis bijna niet overleefd. De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is op zoek naar een medewerker, deze functie wordt genereus gefinancierd door Vogelbescherming Nederland, die zich gaat concentreren op het vergroten van de fundraisingscapaciteit voor het behoud van de biodiversiteit in het Nederlands Caribisch gebied. De bescherming van natuurgebieden is cruciaal voor de duurzame economische ontwikkeling van de eilanden, om te kunnen herstellen van de pandemie en om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen weerstaan.

De beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden in het Nederlands Caribisch gebied spelen een cruciale rol bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van projecten op het gebied van natuurbehoud. Als gevolg van COVID-19 hebben alle parken zowel een aanzienlijke inkomensdaling gezien door het wegvallen van gebruikersvergoedingen, maar ook door het buiten beschouwing laten door lokale, nationale en koninkrijksoverheden bij het toekennen van structurele financiering voor de uitvoering van hun belangrijke conserveringswerk. Dit zorgde ervoor dat de parken het risico liepen hun activiteiten te moeten terugschroeven of stopzetten.

De bescherming van natuurgebieden en de daarbij behorende kritieke ecosystemen zijn cruciaal voor de duurzame economische ontwikkeling van de eilanden, vooral gezien de ernstige economische impact die de pandemie heeft gehad op gemeenschappen die het grootste risico lopen op de gevolgen van klimaatverandering binnen het Nederlandse Koninkrijk.

Het DCNA Conservatie Netwerk biedt ondersteuning aan de beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden in het Nederlands Caribisch gebied op alle zes eilanden in het Nederlands Caribisch gebied: de Aruba National Parks Foundation, STINAPA Bonaire, CARMABI Curaçao, STENAPA St. Eustatius, Saba Conservation Foundation en de Sint Maarten Nature Foundation. Deze organisaties, en ook DCNA zelf, hebben via de DCNA Conservation Trust Fundnoodfinanciering kunnen krijgen om de COVID-19-pandemie te overleven. Maar dit is alleen voldoende geweest om op korte termijn operationele ondersteuning te bieden. DCNA heeft ook een Fundraisingcommissie opgericht om de financiële gaten te helpen overbruggen. Er is echter behoefte aan een toegewijde medewerker om de fundraisingactiviteiten uit te voeren en te coördineren, zoals uiteengezet door de Fundraisingcommissie. De parken hebben consistente financiering nodig op de lange termijn, om te verzekeren dat ze in staat zijn om de komende jaren belangrijke conservatiestrategieën te plannen en uit te voeren.

Gelukkig heeft Vogelbescherming Nederland genereus toegestemd om een functie bij het DCNA-secretariaat te financieren voor een medewerker die zich gaat concentreren op het opbouwen van de financieringscapaciteit voor het beschermen van de biodiversiteit in het Nederlands Caribisch gebied. Deze persoon zal binnen het DCNA-secretariaat werken als “Senior Fundraising Officer” en zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van duurzame financieringsoplossingen voor de parken. De nieuwe medewerker krijgt de unieke kans om een netwerk van ondersteuning te ontwerpen en te implementeren, waarbij stakeholders, donoren en beleidsmakers samen worden geïntegreerd.

De verwachting is dat deze vacature spoedig gepubliceerd zal worden. Alle belangstellenden in de vacature, kunnen de updates op de pagina’s/accounts van DCNA op sociale media (Facebook (Dutch Caribbena Nature Alliance), Instagram(DCNAnature) en de website (https://dcnanature.org/news/ ) in de gaten houden, om de aankondiging van de vacature te volgen als deze beschikbaar is.

De directeur van Vogelbescherming Nederland Fred Wouters (links) en voorzitter van DCNA Hellen van der Wal (rechts) bij de ondertekening van het contract voor de functie van een medewerker bij het DCNA Secretariaat met de focus op vergroten van de fundraising capaciteit voor het behoud van biodiversiteit in het Nederlands Caribisch gebied.

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook