Bestuursvergadering DCNA: samenwerken aan natuurbescherming in het Nederlands Caribisch gebied

All DC islands

Vorige week organiseerde de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) haar tweejaarlijkse bestuursvergadering op Bonaire. De DCNA-bestuursvergadering bood een belangrijk platform voor het bespreken en bepalen van de meest effectieve manieren om beschermde gebiedsbeheerorganisaties (parken) in het Nederlands Caribisch gebied te ondersteunen en om kennis en ervaringen uit te wisselen. Met een verenigde stem zet de DCNA zich in voor het behoud van de natuur in de hele regio.

De DCNA is een natuurbeschermingsnetwerk zonder winstoogmerk dat ondersteuning biedt aan de parken van de zes eilanden van de Nederlandse Cariben. De DCNA-bestuursvergadering creëerde voor elk van de parken een belangrijke gelegenheid om samen te werken, middelen te delen en informatie en ideeën uit te wisselen. Door samen te werken, kan elk eiland van de andere eilanden leren, hun successen maximaliseren en leren van de meer uitdagende ervaringen.

Cruciale onderdelen die tijdens de bestuursvergadering werden besproken waren de DCNA 2030-strategie, de uitbetaling van het DCNA Trustfonds voor Natuurbehoud en de fondsenwervingsstrategie. In de komende jaren zal DCNA meer geld inzamelen om duurzame financieringsbronnen voor natuurbehoud veilig te stellen. Tijdens de bijeenkomst werd het eerste concept van het projectportfolio van DCNA, gebaseerd op projectwensen van de parken, wat zal helpen bij het zoeken naar gerichte projectfinanciering, gepresenteerd.

Ook werden er updates verstrekt door het secretariaat en de DCNA-werkgroepen die zijn opgezet om de onderzoeks- en monitoringinspanningen en jongerenparticipatie te verbeteren. Verder werden er presentaties gegeven door de belangrijke donor Blue Marine Foundation, Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Behalve natuurbeheerders en de verschillende experts van het DCNA-bestuur, deden deze organisaties samen met Vogelbescherming Nederland mee als waarnemer.

Op de laatste dag van de bestuursvergadering, zijn de deelnemers met de Mangrove Maniacs op excursie gegaan. Ze leerden over het indrukwekkende mangroveherstelwerk van Mangrove Maniacs in Lac Bay en hielpen bij het verbreden van een kanaal. Waardevolle lessen zijn geleerd en meegenomen naar de andere Nederlands Caribische eilanden.

De volgende DCNA-bestuursvergadering staat gepland van 12 tot 16 April, 2023, op St. Eustatius.

Dhr. Arno Verhoeven (DCNA Directeur), Dhr. Erik Matroos (Financieel expert), Dhr. Jaime Saleh (Beschermheer), Dhr. Paul Stokkermans (CARMABI Curaçao), Dhr. Ron van der Veer (Bestuur expert), Mevr. Hellen van der Wal (DCNA-voorzitter, Left to right: Mr. Arno Verhoeven (DCNA Director), Mr. Erik Matroos (Financial expert), Mr. Jaime Saleh (Patron), Mr. Paul Stokkermans (CARMABI Curacao), Mr. Ron van der Veer (Governance expert), Ms. Hellen van der Wal (DCNA Chairperson, Aruba National Park Foundation), Mr. Kai Wulf (Saba Conservation Foundation), Mr. Norman Kuíperi (Treasurer, Financial expert), Mr. Erik Boman (DCNA Vice chair, STENAPA St Eustatius), Ms. Leslie Hickerson (Nature Foundation St Maarten).), Dhr. Kai Wulf (Saba Conservation Foundation), Dhr. Norman Kuíperi (Penningmeester, Financieel expert), Dhr. Erik Boman (DCNA Vice-voorzitter, STENAPA Sint Eustatius), Mevr. Leslie Hickerson (Nature Foundation Sint Maarten).

Blijf Geïnformeerd

Om de activiteiten van DCNA te volgen, kunt u de sociale mediapagina’s van DCNA in de gaten houden- Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature). Voor het laatste nieuws over onderzoek en monitoring in het Nederlands Caribisch gebied, kunt u zich aanmelden voor de gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief BioNews .

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook