H.K.H. Prinses Beatrix, beschermvrouwe van DCNA, ontvangt eerste exemplaar van een update over de ernstige staat van de natuurbeheerorganisaties van het Caribisch deel van het Koninkrijk tijdens de COVID19-pandemie

All DC islands

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) stuurde onlangs haar beschermvrouwe Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix een memo over de toestand van de zes natuurheersorganisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, met name over de gevolgen van de COVID-19-pandemie. De DCNA informeerde prinses Beatrix in het bijzonder over de grote financiële uitdagingen waarmee de organisaties van de beschermde gebieden worden geconfronteerd als gevolg van de pandemie. De organisaties spelen een cruciale rol bij het beheer van de natuurlijke hulpbronnen die centraal staan ​​in de duurzame ontwikkeling van de eilanden, maar zullen de COVID-19-crisis in hun huidige toestand mogelijk niet overleven. Overheden worden aangespoord om structurele financiële steun te overwegen, zodat de natuurbeheersorganisaties hun belangrijke werk om de natuur in Caribisch deel van het Koninkrijk te beschermen kunnen voortzetten.

 De beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden, Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), STINAPA Bonaire, CARMABI Curaçao, STENAPA St. Eustatius, de Saba Conservation Foundation (SCF) en de Sint Maarten Nature Foundation, zijn zwaar getroffen door de wereldwijde pandemie COVID-19. Alle natuurparken hebben een aanzienlijke daling van hun inkomen gezien door zowel het verdwijnen van de gebruikerstarieven, als door het feit dat eilandelijke overheden, Rijksoverheid en Koninkrijksregering weinig rekening houden met structurele financiering voor de uitvoering van hun kritieke werk. Dit heeft gezorgd voor een grote kans dat de natuurbeheerorganisaties hun activiteiten moeten minderen of stopzetten. Dit terwijl het Nederlands Caribische gebied volgens het Biodiversiteitsverdrag (CBD) het meest biodiverse gebied van het Koninkrijk der Nederlanden is.

DCNA, evenals haar partnerorganisaties Wereld Natuurfonds (WWF-NL) en Vogelbescherming Nederland, benadrukken dat:

– De kwaliteit van de natuur in het Nederlandse Caribisch gebied verslechtert.

– Met de huidige inspanningen en de bijbehorende financiering is het niet gelukt om deze achteruitgang te stoppen.

– De gepresenteerde cijfers tonen aan dat natuurbeheerorganisaties een ernstig ondergefinancierd budget hebben en overleven de COVID-19 crisis wellicht niet.

– Er is behoefte aan een gecoördineerde, op het hele Koninkrijk afgestemde inspanning voor het behoud van de natuur in het Nederlandse Caribisch gebied, de hotspot voor biodiversiteit van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het bestuur en het personeel van DCNA hebben hard gewerkt om de  natuurbeheerorganisaties tijdens de crisis bij te staan. Onder meer in samenwerking met WWF-NL en Wolfs Company heeft DCNA een analyse gemaakt van de financiële situatie tijdens de COVID-19 pandemie van de natuurbeheerorganisaties op Bonaire, St Eustatius, Saba en St. Maarten en hun financiële tekorten. Uit dit onderzoek blijkt dat de kans bestaat dat de natuurbeheerorganisaties de COVID-19-crisis in hun huidige staat niet gaan overleven.

De situatie voor de natuurbeheerorganisaties FPNA, CARMABI, STINAPA, STENAPA, SCF en de St. Maarten Nature Foundation is ernstig. De impact van COVID-19 is groot geweest voor de organisaties die ondanks dit hun activiteiten voortzetten. Door de steun van het DCNA-netwerk, zijn de effecten wat beperkt, maar er is nog steeds een groot risico van sluiting en het staken van activiteiten.

Het DCNA Netwerk hoopt dat tijdens discussies over liquiditeitssteun en financiële steunpakketten ook overwogen wordt om de continuïteit van het beheer van beschermde gebieden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden op te nemen.

Tijdens het bezoek van prinses Beatrix aan Bonaire in 2018 had STINAPA de eer om prinses Beatrix een rondleiding te geven door het Washington Slagbaai National Park.

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook