Nieuwe soort kegelslak ontdekt op Aruba

Aruba

Onderzoekers van de Florida Atlantic Universiteit en de Universiteit van California hebben onlangs een nieuwe soort kegelslak ontdekt voor de kust van Aruba. Deze soort bewoont de ondiepe wateren van Malmok Beach en vertegenwoordigt slechts een van de meer dan 180 soorten weekdieren die zijn gevonden tijdens een recent veldonderzoek. Dit laat Aruba zien als een unieke ‘evolutionaire hotspot’ voor de regio.

Kegelslakken zijn roofzuchtige zeeslakken met kleurrijke patroonschelpen, die in de tropen voorkomen. Deze zeeslakken bewonen opvallend meestal ondiepe wateren en gebruiken een holle, met gif gevulde tand om hun prooi te verlammen. Tot voor kort werd gedacht dat de meer dan 600 soorten kegelslakken allemaal onder één geslacht vielen, echter genetisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat deze soorten in feite van een aantal verschillende geslachten zijn.

Evolutionaire Hot Spot

De nabij de kust -omgeving van Aruba is om een aantal redenen uniek, waaronder de rijke en zeer endemische populaties van weekdieren. Het hoge percentage endemische soorten dat rond het eiland wordt aangetroffen, geeft aan dat Aruba een onderscheidende “evolutionaire hotspot” in de regio vertegenwoordigt. In de loop van het veldonderzoek van een week heeft de onderzoeker David Berschauer van de Universiteit van Californië meer dan 180 verschillende soorten weekdieren op Aruba aangetroffen.

Er werd later besloten een van deze soorten als een nieuwe ondersoort Jaspidiconus hendrikae te benoemen, ter ere van Hendrika Wendriks, de moeder van een bekende Arubaanse duiker en amateur-malacoloog, Jordy Wendricks. Deze nieuwe soort is te vinden langs Malmok Beach, een gebied op de noordpunt van Aruba. Jaspidiconus-soorten leven in ondiep water en vertonen, gezien hun beperkte verspreidingsvermogen, vaak een hoge mate van endemische kenmerken. Deze nieuwe soort is gemiddeld ongeveer 14 mm lang en loopt taps toe aan beide uiteinden. Hoewel lijkend op de soort, J. vantwoudti, heeft deze nieuwe soort een levendige gele kleur en kleine rijen bruine stippen (zoals te zien is in de afbeelding hieronder).

Implicaties

Wereldwijd worden tropische mariene habitats bedreigd door de kustontwikkeling, de vervuiling, de overbevissing en de klimaatverandering. Dit verlies van leefgebied leidt tot een trapsgewijze effect van snel verlies van soorten. Hoewel kegelslakken historisch gezien over het hoofd zijn gezien, onthullen nieuwe studies hun enorm belang. Toxines van een aantal kegelslakken krijgen nu erkenning voor hun potentiële medicinale toepassingen. Er zijn al een aantal van deze toxines ontwikkeld en die worden gebruikt als pijnstillers. Het beschermen van de unieke biodiversiteit binnen de Nederlandse Caribische kustlijn heeft niet alleen grote ecologische waarde, maar kan de sleutel zijn voor toekomstige wetenschappelijke doorbraken op een aantal andere gebieden.

Figuur 1. Endemische Jaspidiconus-soort van Aruba. A, B= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, nieuwe soort, holotype van Malmok Beach, Aruba, lengte 12,09 mm, LACM 3811; C, D= Jaspidiconus hendrikae Petuch & Berschauer, nieuwe soort, lengte 10,70 mm, Malmok Beach, Aruba, in de Berschauer onderzoekscollectie; E, F= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, holotype, lengte 12,4 mm, Arashi Beach, Aruba; G, H= Jaspidiconus vantwoudti Petuch, Berschauer & Poremski, 2015, lengte 12 mm, Arashi Beach, Aruba.

 

 

Meld uw waarnemingen

Heb je slakken of andere soorten waargenomen? Meld uw natuurwaarnemingen en foto’s op de website DutchCaribbean.Observation.org of download de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)). Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten. Daarnaast werken DCNA, Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde app voor soortidentificatie voor je telefoon. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org

Breid uw kennis uit

U kunt uw meer te weten komen door het volledige rapport te lezen via de onderstaande link:

Petuch, E., Berschauer, D. 2022. A New Species of Jaspidiconus (Gastropoda: Conidae) from Aruba. The Festivus. Issue 2, Volume 54. Article.

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook