Bonairiaanse huishoudens niet veerkrachtig voor klimaatsveranderingen- actie is hoognodig

All DC islands

Afgelopen mei heeft de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)’s onderzoeksstagiaire Nina Zander via (social) media een oproep gedaan om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst was onderdeel van haar onderzoek naar hoe veerkrachtig Bonairiaanse huishoudens zijn ten opzichte van kwetsbaarheden door verandering van het klimaat. Voor iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: ontzettend bedankt. Inmiddels is haar onderzoek afgerond. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er nog veel barrières zijn voordat huishoudens op Bonaire veerkrachtig zijn ten opzichte van de kwetsbaarheden door verandering van het klimaat. Actie om deze veerkracht te verhogen is vereist.  

 

Klimaatverandering en kwetsbaarheden 

© Casper Douma

Opwarming van de aarde veroorzaakt veranderingen in het klimaat. Deze veranderingen leiden tot klimaat kwetsbaarheden. Het wordt verwacht dat deze vaker of intenser zullen voorkomen in de toekomst. Voorbeelden van zulke kwetsbaarheden op Bonaire zijn tropische stormen, orkanen, overstromingen en droogten. Deze kunnen de natuur van Bonaire, zoals zijn koraalriffen en mangroves, verwoesten. Daarnaast kan het ook de inwoners van Bonaire schaden. Het kan bijvoorbeeld verwoningen of ziekten veroorzaken en het kan vitale infrastructuur en gebouwen verwoesten. Ook beïnvloedt het de economie en kan het de inkomens van huishoudens doen afnemen. Kleine eilanden – zoals Bonaire en de andere Nederlandse Caribische eilanden – lopen vooral risico. Ook wordt er verwacht dat deze eilanden het meeste beïnvloedt zullen worden door de impact van klimaatveranderingen. Daarom is het van belang dat deze eilanden en hun huishoudens veerkrachtig zijn tegen kwetsbaarheden door klimaatverandering. 

 

Onderzoek en resultaten 

Dit is waarom Nina Zander, de onderzoeksstagaire van de DCNA en Master of Science studente van de Unversiteit van Utrecht, onderzocht heeft hoe veerkrachtig Bonairiaanse huishoudens zijn ten opzichte van kwetsbaarheden door klimaatverandering. De resultaten van haar onderzoek suggereren dat er nog veel barrières bestaan voordat huishoudens klimaat veerkrachtig zijn. Zo zijn veel huishoudens bijvoorbeeld niet verzekerd tegen schade veroorzaakt door deze klimaat kwetsbaarheden. Of ze hebben niet genoeg spaargeld om te herstellen van zulke schade. Ook zijn huishoudens vaak niet bewust van hoe klimaatverandering en kwetsbaarheden hun kan beïnvloeden of hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. Armoede is ook een barrière. Daarnaast suggereren de resultaten van deze studie dat sommige typen huishoudens, zoals grote huishoudens en huishoudens met lagere educatie niveaus, gemiddeld gezien minder veerkrachtig zijn.  

 

Wat nu? 

© Casper Douma

Actie om klimaat veerkracht te vergroten is dus broodnodig. Instituties zoals overheden kunnen zulke actie initiëren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een actieplan opzetten. Het beschermen en herstellen van de natuur op Bonaire moet hier een onderdeel van zijn. Aanbevelingen voor een actieplan worden door de DCNA gedaan in hun ‘Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied’. Ook u kunt stappen ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen dat uw verzekering schade door klimaatverandering vergoedt en de rampenbestrijding brochures van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) lezen. Zorg ook dat u op de hoogte blijft van de impact van klimaatverandering op de natuur van Bonaire door te abonneren op DCNA’s gratis digitale nieuwsbrief Bionews [Hyperlink] en door te kijken naar DCNA’s sociale mediakanalen.  

 

Geïnteresseerd in meer informatie? 

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over dit onderzoek? U kunt Nina’s scriptie en het bijbehorende communicatierapport vinden op in de DCBD. Voor vragen kunt u Nina ook bereiken via nina.p.zander@gmail.com. 

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook