Bonaire 2050, een natuurinclusief perspectief

Bonaire

Hoe zou Bonaire eruitzien in 2050? Deskundigen op het eiland en van Wageningen University & Research (WUR) bogen zich samen met andere belanghebbenden over deze vraag om een visie voor de toekomst te ontwikkelen. In dit perspectief gaan een duurzame toekomstige economische ontwikkeling en een natuurinclusieve maatschappij hand in hand met behoud van waardevolle zaken, het verbeteren wat beschadigd is en het beschermen wat bedreigd wordt. We noemen dit een ‘natuurinclusieve visie’. In een onlangs verschenen visueel boekje wordt de natuurinclusieve visie’ van Bonaire in 2050 weergegeven.

Als klein tropisch eiland is Bonaire rijk aan biodiversiteit en heeft een grote verscheidenheid aan unieke natuurgebieden. Deze gebieden vormen de basis voor de Bonairiaanse cultuur en zijn belangrijk voor kustbescherming en toerisme. Tegelijkertijd zijn er veel verschillende vormen van belasting die een impact hebben op zowel de natuur als andere vormen van land- en zeegebruik.

Als onderdeel van WUR project “Natuurinclusieve planning op kleine tropische eilanden (KB-36-005-002), hebben onderzoekers van Wageningen Research, experts uit Bonaire en experts uit Nederland een visie ontwikkeld voor het eiland in 2050. Deze visie is het resultaat van een reeks ontwerpsessies, interviews en workshops met lokale experts, besluitvormers en onderzoekers op het gebied van natuur, cultuur, recreatie, landbouw en bestuur. Enkele van de uitdagingen die in deze sessies werden aangepakt, waren onder meer het beheren van de bevolkingsgroei en het toerisme, het voorkomen van hoge erosiesnelheden als gevolg van vrij rondlopend vee, het aanvullen van zoet water in de grond, uitbreiden van het gebruik van hernieuwbare energie en aanpassing aan de stijgende zeespiegel.

Samen hebben de onderzoekers en experts mogelijke natuurinclusieve maatregelen in kaart gebracht en afgewogen waar, waarom en hoe deze kunnen worden toegepast. Denk hierbij aan waterwinning op daken, herbebossing en vergroening van tuinen door middel van inheemse soorten, het verbouwen van plaatselijke gewassen, cactus erfafscheiding, zonnepanelen en het herstel van koraal. De soorten maatregelen die worden toegepast, zijn afhankelijk van de lokale en ruimtelijke context: de biofysische, culturele en esthetische kenmerken. Dit is wat Bonaire zo interessant maakt; het landschap is zeer divers met droge cactussenbossen, traditionele kunukus, koraalkusten, biodiverse koraalriffen, uitgestrekte zoutvlakten, levendige dorpen en smakelijke traditionele gerechten.

Bij natuurinclusieve planning draait alles om het creëren van positieve resultaten voor zowel de natuur als de mensen. Met de kennis van eilandexperts en besluitvormers, en het enthousiasme van de lokale gemeenschap, kunnen we een prachtig Bonaire creëren voor de komende generaties , aldus Peter Verweij-projectleider

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook