De Dutch Caribbean Nature Alliance bespreekt drie cruciale onderwerpen tijdens de komende DCNA Conventie

All DC islands

Kralendijk – De aankomende conventie van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) zal zich richten op bestuur, klimaatverandering en de betrokkenheid van jongeren bij natuurbehoud. Alle zes nationaal parkbeheer organisaties van de Nederlandse Cariben slaan de handen ineen om samen het strategische natuurbeheerbeleid voor de komende jaren te versterken. De beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, zal ook aanwezig zijn bij de conventie, die van dinsdag 23 november tot en met vrijdag 27 november op Curaçao wordt gehouden.

Princess Beatrix ontmoet Tadzio Bervoets, DCNA directeur, in Saba. Fotoverantwoording: Lincoln Charles

 

Bestuur in tijden van herstel

De aanzienlijke verstoringen die de pandemie heeft veroorzaakt, hebben ons eraan herinnerd dat onze ecosystemen van cruciaal belang zijn voor ons succes als kleine eilandstaten in ontwikkeling. Verdere ontwikkeling in deze uitdagende tijden moet duurzaam zijn, met als doel het behoud van de biodiversiteit van de eilanden, die het unieke toeristische product van de Nederlandse Cariben ondersteunt.

Een van de hoogtepunten van de conventie zal de bestuursvergadering zijn, die voor het eerst in persoon zal worden gehouden na bijna twee jaar van virtuele ontmoetingen. Tadzio Bervoets, directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance zei dat “ook al zijn we ervan overtuigd dat we meer kunnen bereiken door onze krachten te bundelen, realiseren we ons dat governance minstens zo belangrijk is. Onze bestuursvergadering zal dan ook gaan over onze bestuursstructuur en onze strategische visie voor de komende tijd.”

Klimaatverandering

De eilanden in het Caribisch deel van het koninkrijk zijn nu aan het bekomen van de gevolgen van de pandemie. Het Caribisch gebied maakt echter ook een andere crisis door, die aanzienlijke negatieve gevolgen zal hebben voor de ecosystemen, die van cruciaal belang zijn voor de duurzame economieën die opgebouwd moeten worden. Een van de workshops van de conventie zal gewijd zijn aan de weerbaarheid tegen de klimaatverandering. Dit onderwerp kon niet actueler zijn, gezien de hernieuwde toezegging van wereldleiders om de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd onder de 2° Celsius te houden. De voorzitster van DCNA, Hellen van der Wall, merkte op dat “wij in het Caribisch gebied in de frontlinie van de klimaatcrises staan en alleen door gebruik te maken van de goederen en diensten die onze natuur ons biedt, kunnen we als Caribische samenlevingen veerkrachtig worden”. Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan een proefproject dat de impact van klimaatverandering op beschermde mariene gebieden in Indonesië en het Caribisch gebied wil analyseren en begrijpen. Het doel van de pilot op lange termijn is het opzetten van een groter onderzoeksprogramma dat zal helpen bij het ontwikkelen van interventies tegen de dynamische gevolgen van klimaatverandering.

Jeugdparticipatie

Duurzaamheid draait om het voorzien in de huidige behoeften zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Met dit inzicht worden jongeren beschouwd als cruciale stakeholders in het werk van DCNA. Sinds 2019 wordt er tijdens de DCNA conventies een jeugdsymposium georganiseerd, dat jongeren de kans biedt om hun mening te geven. Hun inbreng is in de loop der jaren waardevol gebleken en heeft geleid tot het opzetten van natuurprogramma’s voor jongeren. Het symposium van dit jaar zal ook belangrijke gesprekken bevatten die gericht zijn op het belang van investeren in natuureducatie om eigenaarschap van natuurgebieden te creëren. Hoewel de volgende generatie jonge natuurbeheerders van nature geneigd lijkt te zijn om verantwoord om te gaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, is het noodzakelijk om hen al op jonge leeftijd de nodige instrumenten aan te reiken.

Meer informatie over de DCNA conventie is te vinden op de Facebook pagina van DCNA: DutchCaribbeanNatureAlliance.

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook