Dutch Caribbean Nature Alliance bereidt natuurbeschermingsorganisaties in de Nederlandse Cariben voor op externe schokken

All DC islands

Kralendijk – De tweejaarlijkse bestuursvergadering van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) vond plaats tijdens de onlangs gehouden conventie op Curaçao. Hunne Excellenties, Gouverneurs Holiday en Boekhoudt van Sint Maarten en Aruba en de heer Jaime Saleh, beschermheer van DCNA, waren aanwezig als waarnemers van cruciale discussies over bestuur en DCNA’s strategische visie voor de toekomst.

De aankomst van Hunne Excellenties, Gouverneurs Holiday en Boekhoudt

 

Strategische visie

Na 15 jaar bestaan beschikt DCNA over de nodige instrumenten om de ledenorganisaties in staat te stellen het hoofd te bieden aan dreigende uitdagingen. Hoewel de onmiddellijke steun aan parken vanwege COVID-19 van essentieel belang blijft, moet DCNA zich ook richten op de impact van klimaatverandering, die een existentiële bedreiging vormt voor het leven en de bestaansmiddelen van de gemeenschappen in de Nederlandse Cariben.

Directeur van DCNA, Tadzio Bervoets, zegt: “Het is van cruciaal belang om de weerbaarheid van onze natuurbeschermingsorganisaties te vergroten, zodat ze bestand zijn tegen de talloze externe schokken die door de klimaatcrisis op ons afkomen. Een andere belangrijke strategische doelstelling is om onze lokale overheden effectiever te adviseren, aangezien zij een belangrijke stakeholder zijn.”

 

Goed bestuur

Om de natuurbeschermingsorganisaties beter van dienst te kunnen zijn, zal DCNA overstappen van een monistisch naar een dualistisch bestuursmodel. Hierdoor kan het management zich richten op routinematige beheerstaken, terwijl het bestuur zich bezighoudt met lange termijn beslissingen en strategische planning. Tijdens de bestuursvergadering zijn het budget voor 2022 en de jaarrekening voor 2021 goedgekeurd. De bestuursvergadering bood het secretariaat en de natuurbeschermingsorganisaties ook de gelegenheid om de activiteiten toe te lichten die na de laatste bestuursvergadering in april zijn uitgevoerd.

Op weg naar 2030

Het bestuur heeft overeenstemming bereikt over een strategisch plan voor de periode 2021-2030, waarin rekening wordt gehouden met de gemeenschappelijke uitdagingen van de natuurbeschermingsorganisaties en de specifieke behoeften per eiland. Bewustwording creëren is een belangrijk aspect van de doelstellingen van DCNA. “We zijn in de afrondende fase van de aanwerving van een PR- en voorlichtingsmedewerker die onze eigen communicatiecapaciteit zal vergroten en de parken zal helpen om ook met hun respectieve gemeenschappen beter te kunnen communiceren”, zegt Bervoets.

Meer informatie over de bestuursvergadering is te vinden op de Facebook-pagina van DCNA: DutchCaribbeanNatureAlliance

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook